Luster Paintball

Luster Paintball er navnet på vårt paintballtilbud som har eksistert siden 2007.

Vi bygde opp paintballbane på øya Larsamoøy i Mørkridsdalen fra 2008 – 2012, klubbhus, grill, parkering, toalett og tilskuerområde.

Dette var ett populært tilbud, men uheldigvis hadde vi 3-4 store skadeflommer så vi måtte stoppe tilbudet etter 200 årsflommen i 2018, da alt forsvant. Nå er hele banen ødelagt og klubbhus borte.

Bildet: Kaupanger Speidargruppe var ofte på besøk hjå oss

Målet er å få opp et nytt tilbud her (som er mindre flomutsatt) fra sommer 2021.

Vi har den siste tiden kun leid ut utstyr, ball og luft til arrangement i distriktet.

Her er en video fra ett arrangement.
Video over banen

Facebookside – LIKE! 🙂