Luster Paintball

Luster Paintball er navnet på vårt paintballtilbud.

Vi bygde opp paintballbane på øya Larsamoøy frå 2008 – 2012, med tilbud med klubbhus med grill, parkering, toalett og tilskuerområde. Dette var ett populært tilbud, men vi hadde 3 store skadeflommer så vi måtte stoppe tilbudet fra 2013.

Vi begynnete å bygge opp igjen, men etter det hadde vi endå større ødeleggelser og sist var 200 års flommen i 2018. Nå er hele banen ødelagt, klubbhus borte og området ufremkommelig.

Håpet lever fortsatt og det er ikke umulig at man kan rebuilde en bane på flomområder som er ulønsomt å restaurere til beiteområde.  Følg med på siden.

Her er en video fra arrangement.
Video over banen

Facebookside